Matka Boska Rawicka, obraz Carla (Karla) Wohnlicha (1824-1885) został namalowany w 1871 r. Artysta ten studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, tworzył też we Wrocławiu i Dreźnie. Obraz Matki Boskiej Rawickiej, nawiązujący w warstwie malarskiej do „Madonny Sykstyńskiej” Rafaela, czczony był przez tutejszych mieszkańców jeszcze zanim wybudowany został kościół. Świadectwem otrzymanych łask i wysłuchanych modlitw przez Matkę Boską Rawicką są wota.

MATKA BOŻA RAWICKA
W rawickiej farze pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP znajduje się w prawym bocznym ołtarzu obraz Matki Bożej. Jest on pierwszym skarbem katolickich mieszkańców naszej parafii sprzed ponad 130 lat, gdy jeszcze nie mieli własnego kościoła. Jednak już wtedy otaczali go szczególnym nabożeństwem i obdarzyli mianem Matki Boskiej Rawickiej, śladem tego były wota, a więc świadectwo otrzymanej łaski, wysłuchanej modlitwy.
Po latach ta cześć oddawana Świętej Bożej Rodzicielce jakby trochę została zapomniana, a przecież w każdą środę od 1971 roku gromadzimy się przy tym ołtarzu na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pragniemy jednak dawne nabożeństwo do naszej Pani Rawickiej przypomnieć, obudzić na nowo, dlatego na stronie internetowej naszej parafii co jakiś czas zamieścimy opis dziejów naszej Maryjnej pobożności oraz dzieje obrazu.
Zapraszamy.