Kościół zwany popularnie rawicką farą, wybudowany został w stylu neogotyckim w latach 1900 - 1902, konsekrowany 5 maja 1907 r. przez ks. biskupa Edwarda Likowskiego pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. 10 października 1961 r. dekretem Prymasa Polski Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego kościół otrzymał drugi tytuł: „Chrystusa Króla”.
 
Według opisu konserwatora zabytków, rawicki kościół farny jest „murowany, z cegły o wątku główkowym, z zewnątrz nieotynkowany, założony na rzucie prostokąta, z kruchtą podwieżową w części zachodniej założoną na planie pięcioboku oraz trójbocznie zamkniętym prezbiterium w części wschodniej, z lożą kolatorską i zakrystią po bokach. Nawa główna, kaplice, zakrystia oraz loża nakryte dachem dwuspadowym, prezbiterium dwu- i trójspadowym, wieża hełmem w kształcie ostrosłupa. Elewacje symetryczne, zrytmizowane uskokowymi szkarpami pomiędzy którymi wysokie, ostrołukowe, rozglifione okna wypełnione w górnej części ceglanym maswerkiem. Otwory drzwiowe zamknięte łukami odcinkowymi, drzwi główne w portalu ostrołukowym. Na skrzyżowaniu naw z prezbiterium drewniana sygnaturka obita blachą z metalowym krzyżem. Kościół trójnawowy, pseudobazylikowy w systemie wiązanym. Sklepienie ceglane, krzyżowo-żebrowe, wsparte na czterech ceglanych filarach z pasem kapitelowym w formie fryzu dekorowanego liśćmi dębu; nawy głównej gwiaździste; w nawach bocznych trójpodporowe, z żebrami spływającymi na służki; kruchta podwieżowa sklepiona krzyżowo. Posadzki w prezbiterium marmurowe, w pozostałej części z płytek ceramicznych z formą bordiury. Schody zewnętrzne kamienne, wewnętrzne, na wieżę, ceglane.”

Projektantem świątyni był znany architekt niemiecki - Alexis Langer (m.in. twórca kościoła Mariackiego w Katowicach), działający głównie na Śląsku. Cechą charakterystyczną rawickiego kościoła, podobnie jak innych tego typu obiektów zaprojektowanych przez Langera, jest strzelista, 50-metrowa wieża. Według pierwotnego projektu, miała ona mieć aż 100 metrów wysokości.
We wnętrzu trzynawowego kościoła znajdują się cztery ołtarze (w lewej nawie są dwa ołtarze, jeden po lewej stronie prezbiterium, drugi - w bocznej kaplicy Wieczystej Adoracji, erygowanej w 1993 r. przez arcybiskupa Jerzego Strobę).
W ołtarzu usytuowanym w prawej nawie znajduje się Matka Boska Rawicka.
 
Adres parafii to - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, natomiast kościół Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny znajduje się pomiędzy ulicami Kościelną, Gen. Sikorskiego, Staszica i Wałami Dąbrowskiego.